Prijava za kurs TANITA

OBAVEŠTENJE O KURSU

 

Korišćenje metode bioimpedance za analizu sastava tela u digitalnom dobu

 

Udruženje za medicinu sporta Srbije (UMSS) je više od 20 godina predstavnik i promoter analize sastava tela pomoću BIA metode (Bioelectric Impedance Analysis /analiza bioelektričnom impedancom). BIA metodu je na tržište uvela TANITA, koji je svetski lider u monitoringu zdravlja, a firma AEROLIT DOO je već 15 godina glavni zastupnik za Srbiju. Korišćenje vaga koje rade na principu BIA zahteva određeno znanje i razumevanje vrednosti koje se dobijaju merenjem i ovaj kurs je upravo namenjen unapređenju tog znanja. Velika prednost i preduslov za pohađanje ovog kursa je prethodni rad sa TANITA vagama.

Želim da se prijavim da dobijam info o sledećem kursu: