Prvi kongres o prevenciji dopinga u sportu: program i knjiga sažetaka