KME/test

Kurs procene telesne kompozicije metodom bioimpedance

Postupak prijave na kurs:

Nakon što kliknete na gornji link ka kursu, potrebno je da izaberete opciju Kreiraj novi nalog kao na slici ispod:

Zatim je potrebno da unesete tražene podatke u obrazac za registraciju korisničkog naloga i kliknete na Kreiraj novi korisnički nalog:

Dobićete obaveštenje o poslatoj imejl poruci za potvrdu registracije korisničkog naloga, odaberite opciju Nastavi:

Trebalo bi da vam odmah zatim stigne imejl poruka kao na slici ispod. U poruci kliknite na ponuđeni link za potvrdu kreiranja novog korisničkog naloga:

Ovim ste kreirali svoj novi korisnički nalog i možete se upisati na kurs.

Klinkite na dugme Kursevi.

Zatim kliknite na naziv kursa, Kurs procene telesne kompozicije metodom bioimpedance:

Na kurs ćete se upisati klikom na dugme Upiši me:

Ovim ste se upisali na kurs.

Kurs se sastoji iz tri celine:

  • Materijal o merenju procenta telesnih masti – ovde ćete naučiti sve što treba da znate o proceni telesne kompozicije metodom bioimpedance
  • Test poznavanja merenja procenta telesnih masti – test koji se boduje
  • Sertifikat postignuća – sertifikat u PDF formatu koji dobijate nakon uspešno rešenog testa