Nenad Dikić

Mnogo pitanja jedne naše korisnice vage sa bioimpedancom

Pre odgovora molim sve korisnike vaga sa bioimpedancom da shvate da ispred sebe imaju poluprofesionalni medicinski uređaj koji zahteva izvesno poznavanje antropometrije i sportske medicne, pogotovo ako žele time da se bave profesionalno. Sama vaga nije komplikovanija od ostalih medicinskih mernih uređaja koje se masovno koriste, kao na primer merača krvnog ili pulsmetra. Nerazumevanje fiziologije može da dovede do pogrešnog tumačenja ili razumevanja rezultata. Zbog svega smo odlučili da u naredne dve nedelje održimo predavanje da bi razjasnili sva eventualna…

0
Read More